Assessorament

Per dur a terme totes aquestes activitats, la Fundació Maria Aurèlia Capmany disposa d’un  equip pluridisciplinar en el qual participen persones vinculades als àmbits de la sociologia, el dret, l’arquitectura, el urbanisme, les noves tecnologies, tant des del vessant de la gestió com des del de la investigació i la docència. Capaç d’assessorar en:

  • Plans d’Igualtat
  • Negociació Col_lectiva amb perspectiva de gènere
  • Conciliació Familiar – Laboral
  • Plans d’Usos del Temps
  • Polítiques Actives d’Ocupació
  • Pressupostos Públics amb perspectiva de gènere
  • Mobilitat amb perspectiva de gènere
  • Cooperació i perspectiva de gènere
mugen 2d fighting games
Outreach WordPress Theme by StudioPress