Formació

A l’actualitat gaudim d’un marc jurídic que possibilita la igualtat real entre dones i homes: Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, Llei de Contractes públics de l’Estat Malgrat aquestes eines és necessari que els actors implicats siguin coneixedors de les possibilitat i obligacions que incorporen aquestes lleis. La Fundació Maria Aurèlia Capmany posa a l’abast de les persones treballadores, l’administració pública i  l’empresariat activitats formatives amb la finalitat de poder seguir avançant.

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————-

    WordPress Themes
    Outreach WordPress Theme by StudioPress