Recerca

Malgrat els avenços aconseguits de forma paulatina des de la incorporació  de la dona al mercat de treball retribuit, unit al conjunt de les seves condicions laborals, encara ens queda molt camí per a recórrer. És innegable que hem aconseguit un nou marc jurídic que possibilita la igualtat de les dones en el mercat de treball,  però la nostra realitat és tossuda i demostra que seguim enfrontant-nos a diferents cares de la desigualtat en el mercat de treball

  • alts nivells de desocupació
  • la coneguda segregació vertical i horitzontal
  • discriminacions retributives
  • la tan desitjada conciliació de la vida familiar i personal
  • assetjament sexual i per raó de sexe

La recerca i la investigació de la nostra realitat social i laboral és necessària per a poder ser coneixedores de les diferents manifestacions de la desigualtat entre gèneres i poder formular noves alternatives de millora de la situació laboral de les dones.

 

——————————————————————————————————————————————————-

Free WordPress Themes
Outreach WordPress Theme by StudioPress