Renda Garantida Ciutadana


Ahir, 19 de juliol es va presentar a la seu de Justicia i Pau, la comissió promotora per a una Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida Ciutadana (RGC).

La proposta d’ILP desenvolupa l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya que estableix que “les persones o famílies que es trobin en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment s’estableixen”

Actualment hi ha 104.000 llars catalanes que no tenen cap tipus d’ingrés ni reben cap tipus de rpestació, tenint en compte: l’augment de persones a l’atur, la revisió de la Renda Mínima d’Inserció feta pel Govern, no facilita el reconeixement de nous expedients, la retallada d’expedients en la mateixa revisió, la situació de crisi econòmica i manca de liquidesa de les famílies… la RGC és una proposta qu epretén acabar amb les situacions de desigualtat, tot garantint que cap ciutadà o ciutadana hagi de viure per sota el llindar de la pobresa.

La comissió promotora la formen persones representatives de tots els sectors socials i persones amb una llarga trajectòria política i sindical: Josep Maria Álvarez, Joan Carles Gallego, Pilar Malla, Diosdado Toledano, Lidia Santos, Arcadi Oliveras, Carme Porta, Sixte Garganté, Sergi Raventós, Diego Rejón, Eva Pino, Mireia Perarnau, Josep Bel, Luís Blanco, Jaume Botey, Rosa Cañadell, Noel Climent, Raquel De Haro, Sara de la Vega, Albert Escofet, Carme Fuentes, Antoni Fuertes, Josep Maria Gasch, Joan Godayol, Patrícia Manzo, Carme Laura Marino, Ramon Masque, Josep Montoya, Jesus Plaza, Héctor Sánchez i Armand Varo.

Es començaran a recollir les signatures la propera tardor i es preveu presentar al parlament la ILP durant el mes d’octubre.


About CPorta

Speak Your Mind

*
= 3 + 8

Free WordPress Themes
Outreach WordPress Theme by StudioPress