Reformar per empitjorar


Les reformes econòmiques, laborals i socials que ha tirat endavant el Govern central, amb aliances tàctiques d’algunes formacions polítiques, estan afectant greument la població, però a més no són mesures que siguin aprovades ni reconegudes com a vàlides per tirar endavant l’economia de l’Estat.

El Fons Monetari Internacional, una institució gens sospitosa de ser força opositora, ha fet un informe sobre la situació en el que revisa les previsions fetes pel Govern del Regne d’Espanya. El FMI afirma que els objectius de reducció de dèficit no seran assolits i estima que l’economia espanyola registrarà una caiguda del 1,5% aquest any i una contracció del 0,6% en 2013. Tanmateix l’informe conté unes perspectives terribles per a l’economia donat que preveu la pitjor recessió de l’economia de l’estat per al 2013, molt pitjor que la d’altres països europeus en situació similar.

Per altra banda, l’IPC del mes de juny evidencia que els ajustaments salarials, les retallades socials i la manca de poder adquisitiu de les classes populars són un perill evident per a l’estabilitat econòmica i social. La caiguda del consum afecta als col•lectius més humils i de forma directa ja afecta a les necessitats bàsiques. Segons UGT “Les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors, hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals). Les taxes de variació interanual d’aquests grups de despesa situen l’IPC del mileurista de juny a Catalunya en un 3%, vuit dècimes per sobre de l’IPC oficial. Recordem que aquestes variacions, sempre a l’alça, són acumulatives i que soscaven en el temps la capacitat de consum i de poder adquisitiu de les rendes més baixes. I que les rendes més baixes es veuran encara més empobrides amb l’increment de l’IVA de tipus general i del reduït”.

Tot i així, el passat divendres el Consell de Ministres va aprovar una pujada de l’IVA que afecta més a qui menys guanya. L’impost d’aliments com la carn o les verdures pugen un 2%, el de el de les ulleres o les lents de contacte passa del 8 al 21% i, en canvi, no s’ha restablert el 33% de l’IVA amb que gravaven els productes de luxe fins al 1991. Actualment productes necessaris com compreses, bolquers, ulleres graduades, tampons… tenen el mateix IVA (de luxe) que un cotxe de luxe o un iot.

Si a això afegim la perspectiva de gènere i l’augment de la pobresa femenina, l’expulsió de les dones del mercat de treball, la precarització de llocs de treball i salaris de les dones, el doble paper de treballadores fora i dins de la llar… les dones som, de nou les grans afectades per la crisi i les mesures econòmiques equivocades, les retallades de drets.

Ja és una evidencia que les mesures impulsades pel Govern no busquen millorar l’economia, no han convençut ningú i afecten de ple les classes populars. L’economia segueix la gran recessió i no s’estan prenent mesures de reactivació econòmica i creació de llocs de treball. És urgent prendre consciència i pressionar amb les mobilitzacions.

About CPorta

Speak Your Mind

*
= 4 + 8

Weboy
Outreach WordPress Theme by StudioPress